DERS7 - PHP Ders Notları ve Ders Anlatımı - Sayılarla Çalışmak

PHP dilinde değişkenleri ve stringleri öğrendikten sonra, sayılarla çalışmayı öğrenmeliyiz.

Bu dersimizden sonra temel matematiksel işlemleri kullanmayı öğreneceğiz.

Şimdi örnek 2 değişken tanımlayalım ve 4 işlemi görelim.

Değişken tanımlama $ işareti ile birlikte

değişken adı gelecek şekilde tanımlanır ve

= yani eşittir işaretinden sonra da ilk değer olarak atamak istediğimiz rakamı veya bunun yerine farklı bir değişken ismi de vererek daha önceden tanımlanmış farklı bir değişkenin değerini buraya aktarabiliriz.

<?php
$degisken1=8;
$degisken2=4;
echo $degisken1+$degisken2;
echo "<br/>";
echo $degisken1-$degisken2;
echo "<br/>";
echo $degisken1*$degisken2;
echo "<br/>";
echo $degisken1/$degisken2;
echo "<br/>";
?>

Bu kodları "c:\xampp\htdocs\calisma" dizinimize "dortislem.php" adıyla kaydedip tarayıcımızın  adres çubuğuna "http://localhost/calisma/dortislem.php"  yazarak çalıştırdığımızda çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Gördüğünüz gibi temel matematiksel işlemleri php programlama dili ile yapmak oldukça kolay. Şimdi de biraz daha farklı kullanımları bir örnekle inceleyelim.

$degisken1=3;
$degisken2=5;
echo "İşlemler:"."<br/>";
echo (3+4+$degisken1)*$degisken2/10-3;
echo "<br/>";
$degisken2+=7;
echo $degisken2."<br/>";
$degisken2-=5;
echo $degisken2."<br/>";
$degisken2*=2;
echo $degisken2."<br/>";
$degisken2/=14;
echo $degisken2."<br/>";
$degisken2++;
echo $degisken2."<br/>";
$degisken2--;
echo $degisken2;

Bu kodların ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki kodda önemli bazı operatörler: "+=", "-=","*=","/=" operatörleridir.

Örneğin,

"$degisken2+=7;" kod parçası

"$degisken2=$degisken2+7;" ile tamamen  aynıdır.

Diğerleride "+=" ile aynı yapıdadır.

Şimdi bir de ondalık sayılara göz atalım. Böylece iyi bir programcı ve kod yazar olabilmek için sayıların gücünden faydalanmayı öğrenelim. Çünkü bilgisayar ortamında bir problemi matematiksel olarak ifade edebilmek problemi çözmek demektir.

<?php
echo 4/3;
echo "<br />";
echo "Ondalık bir sayı:";
echo $myFloat = 3.14; 
echo "<br />";
echo "Yuvarlama:";  
echo round($myFloat, 1); 
echo "<br />";
echo "Yukarıya yuvarlama:";
echo ceil($myFloat); 
echo "<br />";
echo "Tam değer alma:";
echo floor($myFloat); 
?>

 Yazdığımız örnek kodun ekran görüntüsü şöyledir:

 

DERS8 - Dizilerle Çalışmak 

Guzelyurt Mah. 2138.Sok no 1/5 Kat 2 D43 Esenyurt / ISTANBUL
Telefon: (212) 853 36 06 Email: info@bfgyazilim.com
Web Tasarım - BFG Yazılım