DERS7 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Operatörler - Operators in C

Program yazarken değişkenler üzerinde aritmetik işlemler yaparız.

Değişkenlerin değerlerini karşılaştırırız. Bir değişkene değer verirken atama işlemi yaparız.

Tüm bu işlemleri C programlama dilinin bizlere sunduğu OPERATÖRLER' kullanarak yaparız.

Şimdi sizlere çok kullanılan operatörleri göstereceğim.

Aritmetik Operatörler:

Operatör Açıklaması örnek gösterimi Ne Anlama Geldiği
+ toplama x+y x ve y nin toplamı
- çikarma x-y x ve y nin farkı
* çarpma x*y x ve y nin çarpımı
/ bölme x/y x ve y nin oranı
% mod alma x%y x/y den kalan sayı

Bu tabloda değişkenlerimiz uygulayabileceğimiz temel 5 operatör bulunmaktadır. Şimdi bunları örneklerle inceleyelim.

void main(void)
{
int toplam,fark,carpim,bolum,mod,sayi1=20,sayi2=5;
toplam=sayi1+sayi2;
fark=sayi1-sayi2;
carpim=sayi1*sayi2;
bolum=sayi1/sayi2;
mod=sayi1%sayi2;

printf("%d\n",toplam);
printf("%d\n",fark);
printf("%d\n",carpim);
printf("%d\n",bolum);
printf("%d\n",mod);
}

Ekran Çıktısı:

Operatörlerin ne işe yaradıklarını sanıyorum örneklerden çok daha açık şekilde gördük.

Şimdi de diğer bazı operatörleri tablo şeklinde gösterelim. Kod olarak yazımlarını "Örnek kullanım" olarak yazdığım sütündan görebilirsiniz.

Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörler

Operatörümüz Açıklaması Örnek kullanım Ne Anlam İfade ettiği
> büyüktür x>y x, y den büyük mü?
< küçüktür x<y x, y den küçük mü?
== eşittir x==y x, y ye eşit mi?
>= büyük-eşittir x>=y x, y den büyük yada eşit mi?
<= küçük-eşittir x<=y x, y den küçük yada eşit mi?
!= eşit değil x!=y x, y den farklı mı?
&& mantıksal VE x>2 && x<y x 2 den büyük VE y den küçük mü?
|| mantıksal VEYA x>2 || x<y x 2 den büyük VEYA y den küçük mü?

 

Atama Operatörleri

 

Operatör Açıklaması Örneğimiz Operatörün Anlamı, Eşitliği
= atama x = 7; x = 7;
+= ekleyerek atama x += 3; x = x+3;
-= eksilterek atama x -= 5; x = x-5;
*= çarparak atama x *= 4; x = x*4;
/= bölerek atama x /= 2; x = x/2;
%= bölüp, kalanını atama x %= 9; x = x%9;
++ bir arrtırma x++; veya ++x; x = x+1;
-- bir azaltma x--; veya --x; x = x-1;

Not: Atama operatörlerinden ++x ve x++ örneklerinden bahsetmek istiyorum. Bir arttırma anlamına gelen bu operatör değişkenden önce yazılırsa değişken işleme sokulmadan hemen önce değeri bir arttırılır ve işlemlere bu yeni değer ile devam edilir.

x++ şeklinde değişkenden sonra yazılırsa, ilk önce değişkenin kendi değeri ile işlem yapılır daha sonra değişkenin değeri bir arttırılır.

Eğer bir attırma veya bir azaltma işlemi yapacaksanız ++ veya -- yi tercih etmenizi öneririm. Sebebi bu operatörün çok daha hızlı olmasıdır.

Guzelyurt Mah. 2138.Sok no 1/5 Kat 2 D43 Esenyurt / ISTANBUL
Telefon: (212) 853 36 06 Email: info@bfgyazilim.com
Web Tasarım - BFG Yazılım