DERS9 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Döngüler - Loops in C

C programlama dilinde "while", "do while" ve "for" olmak üzere 3 çeşit döngü vardır.

Döngü: belirli bir kod parçasının belirli bir koşul sağlandıkça veya belirli bir sayı kadar yinelenmesidir.

Örneğin 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak isteyelim.

Bu işlem için 10 kere printf fonksiyonunu ayrı ayrı çağırmak yerine while döngüsü içerisinde şu şekilde tanımlayabiliriz.

Önceki derslerimizde öğrendiğimiz gibi ilk başta int tipinde sayısal değer saklayacağımız bir değişken tanımlıyoruz.

 

while döngüsü örnek

void main(void)
{
int sayi=1;
while(sayi<=10)
{
    printf("%d\n",sayi);
    sayi++;
}
}

Ekran Çıktısı:

While döngüsünün özelliği daha döngüye girilmeden while kelimesinden sonraki koşulun kontrol edimesidir. Eğer koşul doğru ise sürekli while döngüsünün içerisindeki (süslü parantezler {  }  arasındaki) kodlar çalıştırılacaktır.

Eğer koşul sağlanmazsa while döngüsünden çıkılır.

While döngüsü kullanacaksak döngüyü sonlandıracak olan şartı, bir şekilde while döngüsü içerisinde sağlatmalıyız. Aksi takdirde sonsuza kadar aynı kodlar çalıştırılır.

Örneğin yukarıdaki örneğimizde sonsuz döngüyü "sayi++;" komutu ile önledik.

for döngüsü örnek

For döngüsü de while döngüsü gibi, döngüye girilmeden koşulun kontrol edildiği diğer bir döngü türüdür. "for" döngüsü içerisine 3 parametre alarak çalıştırılır. Bunlar

  1. döngü sayacı için başlangıç değeri atama,
  2. koşul
  3. sayaç arttırım miktarı

Bu parametreler "for" kelimesinden sonra parantezler arasında noktalı virgül ( ; ; )'ler ile yazılır.

Bir for döngüsünün temel yapısı şöyledir.

for( başlangıç ; koşul ; artım )
{
...
döngüdeki deyimler;
...
}

Daha iyi anlamak için 1'den 10'a kadar olan sayıları for döngüsü ile yazdıralım. Kodumuz:

void main(void)
{
int i;
for(i=1;i<=10;i++)
{
	printf("%d\n",i);
}
}

Ekran Çıktısı:

Çıktının while döngüsüyle oluşturduğumuz çıktının birebir aynısı olduğuna dikkat ediniz.

for döngüsünde sayaç'a ilk değeri verilir, ardından koşul kontrol edilir, koşul doğru ise kod çalıştırılır. Kod bitince sayaç attırılır ve tekrar koşul kontrol edilir. Yine doğruysa kod çalıştırılır.  Bu şekilde koşul sağlanmayana kadar devam edilir.

do while döngüsü

Bu döngünün diğer 2 döngü türünden farkı  koşula bakılmaksızın kodun bir kere çalıştırılmasıdır. Koşulumuz ne olursa olsun "do-while" döngü boyunca yapacağı işlemleri dönüye girmeden 1 kere yapar ve bundan sonra koşula bakarak devam eder. Kullanımı aşağıdaki gibidir. Yine 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdıralım fakat bu sefer "do-while" döngüsü ile yapalım.

void main(void)
{
int sayi=1;
do
{
	printf("%d\n",sayi);
	sayi++;
}
while(sayi<=10);
}

Ekran Çıktısı:

Çıktı yine for ve while döngüsünde olduğu gibi aynıdır. Sadece kullanımın farklı olduğuna dikkat ediniz.

İlk değer olan "1" direk ekrana yazılmış diğer değerşer {2,3,4...,9,10} ise 10''dan küçük yada eşit mi diye kontrol edilerek yazdırılmıştır.

Guzelyurt Mah. 2138.Sok no 1/5 Kat 2 D43 Esenyurt / ISTANBUL
Telefon: (212) 853 36 06 Email: info@bfgyazilim.com
Web Tasarım - BFG Yazılım