Sql Giriş - Select Sorgusu

Sql Server 2008Sql "Structured Query Language" kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşan  ve veri tabanı sistemleri üzerinde çeşitli sorgu işlevleri için kullanılan bir alt dildir.                                                                                                          

Bu sorgulama dili aracılığıyla veri tabanları üzerinde 4 temel işi     gerçekleştirebilmekteyiz.Bu işlemler : Veri Ekleme-Veri Düzenleme-Verileri Listeleme(Seçme)-Veri Silme işlemleridir.İlk yazımızda bu temel işlevlerden seçme yani sql ifadesiyle select işlemini anlamaya çalışacağız.

Sql Select İşlemleri

Select işlemleri için Ms Sql 2005 Express sürümü üzerinde "Ogrenciler" isimli bir tablo oluşturuyoruz.Bu tablomuz üzerinde ogrenci_adi,ogrenci_no,ogrenci_sadi gibi 3 alan bulunsun.

  1. Bu alanlara kayıtlı tüm verileri listelemek istiyorsak : "Select * from Ogrenciler"  şeklindeki kod bloğunu kullanıyoruz.     
  2. Genel olarak tablo üzerinde sütun isimlerini kısa ifadelerden oluştururuz ve bu tablolardan verileri çekerken sütun isimlerinin bu şekilde görünmesi istemeyiz çünkü kullanıcı daha net ve anlaşılır ifadeler görmek ister.Sütun isimlerini dinamik olarak oluşturmayı sağlayan kod:"Select ogrenci_no as [ÖĞRENCİ NO],

    ogrenci_adi as [ÖĞRENCİ ADI],ogrenci_sadi as [ÖĞRENCİ SOYADI] from Ogrenciler" bu şekilde oluşturulur.  

  3. Eğer verilerimizi listeleme işlemi sırasında belli bir sütuna göre sıralanmış olarak görmek istersek:"Select ogrenci_no as [ÖĞRENCİ NO],ogrenci_adi as [ÖĞRENCİ ADI],ogrenci_sadi as [ÖĞRENCİ SOYADI] from Ogrenciler order by ogrenci_no" kodunu yani order by ifadesini kullanıyoruz.Şayet sıralama işlemi küçükten büyüğe doğru yapılacaksa order by default(varsayılan) olarak bu şekilde çalışır ; ancak tersten sıralama işlemleri için ise  "order by + sütun ismi + desc" şeklinde bir kullanım söz konusudur. 

  4. Verilerimiz üzerinde listeleme işlemi için belli kriterler söz konusu ise  where ifadesi karşımıza çıkmaktadır. Örnek tablomuz üzerinde ogrenci_no sütun değeri 2 den büyük olanları listelemek istersek : "Select ogrenci_no as [ÖĞRENCİ NO],ogrenci_adi as [ÖĞRENCİ ADI],ogrenci_sadi as [ÖĞRENCİ SOYADI] from Ogrenciler where ogrenci_no > 2" şeklindeki sql sorgusunu çalıştırmamız yeterlidir.Eğer seçme kriterimiz tam sayı değeri değilse tek tırnak ile where koşulu kontrol edilir : where ogrenci_adi='Ali' " kodu kullanılır.

 Sql ile ilgili yeni bir paylaşımda buluşmak dileğiyle...

Guzelyurt Mah. 2138.Sok no 1/5 Kat 2 D43 Esenyurt / ISTANBUL
Telefon: (212) 853 36 06 Email: info@bfgyazilim.com
Web Tasarım - BFG Yazılım